TDB

Bildiri Gönderimi

Sözel ve poster bildiriler 15 Temmuz-11 Ağustos 2021 tarihleri arasında gönderilebilir.

Son gönderim tarihi: 11 Ağustos 2021 

Bildiri Özetlerinin Gönderilmesi: 
Bildiri gönderimi ONLINE BİLDİRİ GÖNDERİM SİSTEMİ aracılığı ile yapılacaktır.

  1. Bildiriler yalnızca Poster ve Sözlü sunum olarak kabul edilecektir. 
  2. Bildiriler araştırma ve yayın etiğine uygun olmalıdır.
  3. Olgu sunumları, çalışma protokolleri ve derleme (meta-analiz hariç) çalışmaları sözel bildiri olarak kabul edilmeyecektir.
  4. Özetler, Türkçe ve en fazla 300 kelime ile yazılmalıdır.
  5. Araştırma yazılarının özetleri Amaç, Yöntem, Bulgular, Sonuç bölümlerinden oluşmalıdır.  Metin içinde tablo ve şekil bulunmamalıdır.
  6. Olgu sunumları Amaç, Olgu ve Tartışma bölümlerinden oluşmalıdır

Bildiri Başvurusunda Bulunacakların Dikkatine - Red ve Düzeltme önerilerinin daha az olması için:

  • Araştırma özetlerinde etik kurul kararı numarası, olgu özetlerinde kişiden onam alındığı uygun ifadelerle belirtilmelidir.
  • Araştırma özetinde sayısal veriler (ortalama, ortanca, standart sapma vb.), birimler (mg, dl vb.) ve istatistiksel değerler  (p, Beta, r vb.) sunulmalıdır.
  • Tablo ve kaynak kullanmayınız
  • Burs yalnız TPD üyelerine yöneliktir.  Burs başvuruları bildiri başvuruları esnasında tamamlanacaktır.  Detaylı bilgi için web sitesinde Burslar sekmesine bakınız.