TDB

Bildiri Oturumları

ARAŞTIRMA BİLDİRİ OTURUMU

TPD 57. Ulusal Psikiyatri Kongresi’nde, Araştırma Bildiri Oturumu’na aday olan bildirilerden birinciliğe değer bulunan araştırmaya 4000 TL, ikinciliğe değer bulunan araştırmaya 3000 TL, üçüncülüğe değer bulunan araştırmaya 2000 TL verilecektir. 

Tüm meslektaşlarımızı TPD 57.Ulusal Psikiyatri Kongresi Araştırma Bildiri Oturumu'na aday olmaya davet ediyoruz.

Başvuru: TPD 57. Ulusal Psikiyatri Kongresi web sitesinden “Aday Sözel Bildiri” sekmesini kullanarak en fazla 1000 kelimelik bildiri metni ile başvurulacaktır.
Başvurunun TPD Yönergesine uygun olarak hazırlanması gerekmektedir.
Başvuru için son tarih 16 Ağustos 2021’dur. 
Oturuma başvuracak araştırmaların karşılaması gereken koşullar şunlardır:

 1. Özgün araştırma bildirisi olması (olgu sunumları, gözden geçirme çalışmaları, daha önce TPD’den sertifika almış çalışmalar başvuramaz)
 2. Araştırmanın en azından bir bölümünün Türkiye’de gerçekleşmiş olması
 3. Bildirinin ilk yazarının TPD üyesi olması
 4. TPD  üyesi olan yazarların tamamının  2021 yılı dahil üyelik ödentilerini yatırmış olması,
 5. Bildirinin  yazarlarının tümünün yarışma adaylığa onay vermiş olması
 6. Bildirinin etik kurul onayının bulunması

Değerlendirme süreci: Başvurular Jüri tarafından değerlendirilecek ve ön elemeden geçerek finale kalan 8 bildiri Eylül ayının ikinci  haftasında açıklanacaktır.
Finale kalan bildiriler, kongre sırasında jüri üyelerinin tümünün yer alacağı, kongre katılımcılarına açık olarak gerçekleşecek özel oturumda sözlü olarak sunulacaktır. Sözlü sunumlar için 15 dakikalık sunum ve 5 dakikalık soru yanıt süresi verilecektir.  Jüri üyeleri dışındaki katılımcıların adaylara soru sorma hakkı olmayacaktır.
Jüri değerlendirmesi kongre sırasında tamamlanacak, kazanan bildiriler, kapanış oturumunda açıklanacak ve belgeleri TPD Genel Başkanı tarafından verilecektir.

Jüriler:
Prof. Dr. Nevzat Yüksel
Prof. Dr. Elif Anıl Yağcıoğlu
Doç. Dr. Serap Taycan
Doç. Dr. Hale Yapıcı Eser
Doç. Dr. Kadir Özdel


Ek belgeler: Başvuru dosyasında bulunması zorunlu ek belgeler şunlardır:

 1. İmzalı başvuru üst yazısı
 2. Bildirinin  yazarlarının tümünün yarışma adaylığa onay verdiğine ilişkin yazılı beyan
 3. Araştırmanın etik kurul onayı 

Ek belgelerin 16 Ağustos 2021 tarihine dek tpdmerkez@gmail.com adresine gönderilmesi gerekmektedir.
Başvuru Kuralları:  Bildirinin aşağıda yazılan alt başlıkları içermesi gerekmektedir:
- Başlık
- Yazarlar ve çalıştıkları kurumlar
- Giriş
- Yöntem
- Bulgular
- Sonuçlar
- Etik kurul onayının alındığı kurulun adı ve onay protokol numarası
- En fazla iki tablo (Tablo yüklemeleri sadece sistem üzerinden yapılmaktadır. Başka yollarla gönderilen tablolar dikkate alınmayacaktır.)
- Beş kaynak

OLGU SUNUMU - POSTER BİLDİRİ OTURUMU

57. Ulusal Psikiyatri Kongresi sırasında bir yenilik olarak “Olgu Sunumu - Poster Bildiri”  verilecektir.  değerlendirme sonucu seçilen üç poster bildirisine sertifika verilecek, bildiriyi kongrede sunan yazara Türkiye Psikiyatri Derneği Yayınlarından Kitap Seti hediye edilecektir.

 

Başvuru: Başvuru alınmayacak, kongreye kabul edilmiş bildiriler arasından seçim yapılacaktır.
Değerlendirme süreci:Olgu Sunumu - Poster Bildiri özetleri ve poster alanında programda belirtilen zamanda yapılan sunumlar Poster Değerlendirme Jürisi tarafından değerlendirilecektir. 
Poster Değerlendirme Jürisi, Türkiye Psikiyatri Derneği Kongre Düzenleme Kurulu tarafından oluşturulacak ve aşağıdaki ölçütlere göre değerlendirme yapacaktır.

 1. Posterin bilimsel içeriği
 2. Posterin görsel özellikleri
 3. Poster alanında yapılan sunumun niteliği
 4. Posterin bilimsel katkısı