TDB

Burslar

Uzmanlık Öğrencileri Kongre Kayıt Bursu: Türkiye Psikiyatri Derneği 57. Ulusal Psikiyatri Kongresi’nde olgu sunumu poster bildirisi sunacak tıpta uzmanlık öğrencilerine olanaklar elverdiği sayıda kayıt bursu verilecektir.  Kayıt bursu Kongre kayıt ücretini kapsamaktadır. 

Uzmanlık Öğrencileri  ve Genç Uzmanlar Araştırma Bildiri Bursu: Türkiye Psikiyatri Derneği 57. Ulusal Psikiyatri Kongresi’nde araştırma bildirisi sunacak uzmanlık öğrencilerine ve  genç uzmanlara (uzmanlığının ilk 5 senesinde olan uzmanlar) olanaklar elverdiği sayıda kayıt bursu ve konaklama desteği verilecektir. 

Konaklama Desteği kongre otelinde double odada konaklama (uzmanlık öğrencileri için*)  veya konaklama ücretlerinde 1000 TL indirim/geri ödeme (uzmanlık öğrencileri ve genç uzmanlar için) şeklinde olacaktır.
*Kabul edilen araştırma bildirilerinin sayısı, bildirilerin ilk değerlendirme esnasında aldığı puanlar ve burs talebi sayısına bağlı olarak Kongre otelinde double odada konaklama bursu kazanan uzmanlık öğrencilerinin listesi belirlenecektir, kontenjan dışı kalanlara kendi isimlerine kesilmiş konaklama faturalarını tpdmerkez@gmail.com adresine gönderdikleri takdirde 1000 TL geri ödeme yapılacaktır. 

Başvuru koşulları

 • TPD üyesi olmak ve 2021 dahil üyelik ödentilerini yatırmış olmak
 • 01 Ekim 2016’dan sonra uzman olmuş olmak veya uzmanlık öğrencisi olmak
 • TPD 57.Ulusal Psikiyatri Kongresi’nde sunacağı birinci isim olgu ya da araştırma bildirileriyle kabul edilmiş olması
 • Sponsorlu katılan uzmanlık öğrencileri ve uzmanlar burstan yararlanamaz
 • Konaklama bursundan yararlanmak için bursiyerin Ankara dışında çalışıyor olması gereklidir

Başvuru

 • Burs başvuruları Sözel ve Poster Bildiri başvurusu sırasında sistem üzerinden yapılacaktır.
 • Başvuruda bulunan asistan hekimlerin halen uzmanlık öğrencisi olduklarına dair belgeyi, veya uzmanların uzmanlıklarının ilk beş yılında olduklarına dair belgeyi 13 Ağustos 2021 tarihine kadar tpd.kongredestekbursu@psikiyatri.org.tr adresine bir dilekçe ile göndermeleri gerekmektedir. 
 • Burs için son başvuru tarihi poster ve sözel bildiriler için son tarih olan  11 Ağustos 2021’dir. Bu tarihten sonra ulaşacak başvurular kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır. Burs almaya hak kazananlar en geç 1 Eylül 2021 tarihinde belirlenecek ve kendilerine bildirilecektir. 

Burs için gözetilecek öncelikler 

TPD 57. Ulusal Psikiyatri Kongresi’’ne kabul edilmiş araştırma ve olgu sunumu ile başvuran uzmanlık öğrencilerine ve genç uzmanlara olanakların elverdiği sayıda burs verilmesi hedeflenmektedir. Ancak olanaklar her başvuruya olumlu yanıt vermeyi güçleştirmektedir.  Bu nedenle başvuru sayısının fazlalığı durumunda burs verilecek uzmanlık öğrencileri belirlemede aşağıdaki ilkeler dikkate alınarak öncelik belirlenecektir:

 • Araştırma Bildirisi ile başvuru
 • Olgu Sunumunun özgünlüğü
 • Daha önce TPD kongrelerine TPD bursu ile katılmamış olmak
 • Bölgeler arası ve kurumlar arası dengeyi gözetmek


Önemli Uyarı: TPD 57.Ulusal Psikiyatri Kongresi’’na TPD Kongre Destekleme Bursu ile katılacak olanların bursa konu olan bildirisini sempozyumda sunmaları gerekmektedir. Türkiye Psikiyatri Derneği, Merkez Yönetim Kurulu’na sunum saatinden önce iletilmiş ve makul bulunarak kabul edilmiş geçerli bir mazeret olmadan bursa konu olmuş bildirinin sunulmaması halinde verilen bursu geri alma hakkını saklı tutmaktadır.