TDB

Konuşmacılar

Değerli Konuşmacılarımız,

57. Ulusal Psikiyatri Kongresi’nde oturumlar yüz yüze yapılacaktır.  Online kayıt yaptıranlar için A salonunda sunulan etkinlikler canlı olarak salondan yayınlanacaktır.

Bilimsel Programda ve sizlere gönderilen kabul mektuplarında sunum süreleri ve sunum biçimi hakkında bilgileri göreceksiniz.  Hepinize teşekkür ediyoruz, hep beraber güzel bir kongre gerçekleştirmeyi diliyoruz.

Konuşma Özetleri Hazırlama Yönergesi

  • Konuşma başlığının altında ad, soyad ve çalışılan kurum yazılmalıdır. 
    • Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, serbest hekim, Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi...gibi
  • Konuşma özetleri hazırlarken en fazla üç kaynak kullanılabilir.
  • Metin sonunda kaynaklar ayrı bir başlık ile verilmelidir.
  • Kelime sayısı en fazla 300 olmalıdır.
  • Kısaltmalar ilk geçtiği yerde açık olarak verilmeli, hemen ardından parantez içinde yazılmalıdır.
  • Konuşma özetlerinde şekil, resim veya tablo kullanılmamalıdır.

Konuşma özetlerinizi hazırladıktan sonra 8 Ekim 2021 tarihine kadar upk2021@topkon.com adresine göndermeniz gerekmektedir.

Konuşmacılar için Sunum Şablonu
Aşağıda 57.UPK için hazırlanan sunum şablonlarını bulacaksınız.  Lütfen ‘Çıkar Çatışması’ slaydını doldurmayı unutmayın. 

Sunum Şablonu Çıkar Çatışması